Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa

Reģ.Nr.: 40003940446
Lāčplēša iela 27-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis +371 67 165 608
GSM +371 29 153 686
Fakss +371 67 161 393
E-pasts

info@arbitri.lv

 

Pieņemšanas laiki: Darba dienās no plkst.09:30 līdz plkst.17:00

Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa

Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa ir pastāvīga un neatkarīga institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto civiltiesisko strīdu neatkarīgu, profesionālu, objektīvu un ātru izšķiršanu.

Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa ir dibināta 2007.gada 3.jūlijā un ar LR Uzņēmumu reģistra 2007.gada 19.jūlija lēmumu Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra šķīrējtiesu reģistrā ar Nr.40003940446.

Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa veic šķīrējtiesai pakļauto strīdu izšķiršanu, kas cēlušies no civiltiesiskajām attiecībām, ja puses ir vienojušās par strīda nodošanu šķīrējtiesai un, ja strīds nav pakļauts izņēmuma valsts tiesu jurisdikcijai.

5 iemesli, kāpēc strīdu izšķiršanu nodot Rīgas Apvienotajai šķīrējtiesai

Strīda izšķiršana Rīgas Apvienotajā šķīrējtiesā ilgst tikai aptuveni mēnesi un strīda izšķiršanas rezultātā pieņemtais nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams;

Ja, slēdzot līgumu, puses vienojas par strīda izšķiršanu rakstveida procesā, pusēm nav jāpatērē laiks, lai ierastos šķīrējtiesā, un strīds tiek izšķirts, pamatojoties uz pušu iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem;

Šķīrējtiesas process ir slēgts un konfidenciāls, līdz ar to puses var būt drošas, ka tiesas procesa gaita un lietā esošā komercinformācija nenonāks pie trešajām personām;

Strīda objektīvai un profesionālai izšķiršanai konkrētajā procesā tiek pieaicināts tieši tāds šķīrējtiesnesis, kurš vislabāk pārzina konkrētā strīda likumdošanu un praksi;

Visi Rīgas Apvienotās šķīrējtiesas šķīrējtiesneši ir profesionāli juristi, kas orientējas dažādās tieslietu un ekonomikas nozarēs.