Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa

Reģ.Nr.: 40003940446
Lāčplēša iela 27-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis +371 67 165 608
GSM +371 29 153 686
Fakss +371 67 161 393
E-pasts

info@arbitri.lv

 

Pieņemšanas laiki: Darba dienās no plkst.09:30 līdz plkst.17:00

Tiesvedības izdevumi

Tiesvedības maksa

līdz 150 EUR

40 EUR

no 151 līdz 1 425 EUR

15 % no prasības summas, bet ne mazāk kā 75 EUR

no 1 426 līdz 7 115 EUR

150 EUR + 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1 425 EUR

no 7 116 līdz 28 500

285 EUR + 1,75 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 7 115 EUR

no 28 501 līdz 142 300 EUR

570 EUR + 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 28 500 EUR

no 142 301 līdz 711 435 EUR

1 710 EUR + 0,3 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 142 300 EUR

virs 711 435 EUR

3 560 EUR plus 0,05 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 711 435 EUR

prasības bez mantiska rakstura, vai kuras nav jānovērtē

40 EUR

Ja procesā piedalās vairāki prasītāji un (vai) vairāki atbildētāji, tiesvedības maksa tiek palielināta par 10 procentiem par katru papildus prasītāju vai atbildētāju.

 

Viena šķīrējtiesneša honorārs par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā

līdz 150 EUR

40 EUR

no 151 līdz 1 425 EUR

15 % no prasības summas, bet ne mazāk kā 75 EUR

no 1 426 līdz 7 115 EUR

355 EUR

no 7 116 līdz 28 500 EUR

710 EUR

no 28 501 līdz 142 300 EUR

1 065 EUR

no 142 301 līdz 711 435 EUR

1 420 EUR

no 711 436 līdz 1 420 000 EUR

2 130 EUR

virs 1 420 000 EUR

2 840 EUR

par nemantiska rakstura prasību, ja tā saistīta ar tiesību noteikšanu vērst piedziņu uz mantu (bez prasības par parāda piedziņu vai bez spēkā esoša parāda izpildu dokumenta)

Atbilstoši honorāra apmēram par attiecīgo prasības summu mantiska rakstura prasībai, par aprēķina pamatu ņemot kopējo parāda summu, līdz kurai vēršama piedziņa

prasības bez mantiska rakstura, vai kuras nav jānovērtē

40 EUR

 

Viena šķīrējtiesneša honorārs par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā, ja piedalās 3 šķīrējtiesneši

līdz 150 EUR

5% no prasības summas, bet ne mazāk kā 75 EUR

no 151 līdz 1 425 EUR

150 EUR

no 1 426 līdz 7 115 EUR

285 EUR

no 7 116 līdz 28 500 EUR

425 EUR

no 28 501 līdz 142 300 EUR

710 EUR

no 142 301 līdz 711 435 EUR

925 EUR

no 711 436 līdz 1 420 000 EUR

1 140 EUR

virs 1 420 000 EUR

1 705 EUR

par nemantiska rakstura prasību, ja tā saistīta ar tiesību noteikšanu vērst piedziņu uz mantu (bez prasības par parāda piedziņu vai bez spēkā esoša parāda izpildu dokumenta)

Atbilstoši honorāra apmēram par attiecīgo prasības summu mantiska rakstura prasībai, par aprēķina pamatu ņemot kopējo parāda summu, līdz kurai vēršama piedziņa

prasības bez mantiska rakstura, vai kuras nav jānovērtē

40 EUR

 

Maksa par citiem pakalpojumiem

Sekretārs tiesas sēdes protokolēšanai

75 EUR

Tulks

atbilstoši zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja izsniegtajam rēķinam

Eksperts

atbilstoši eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas izsniegtajam rēķinam

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumi

atbilstoši šķīrējtiesneša iesniegtajam aprēķinam un to pamatojošiem dokumentiem

Visas summas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.